გლობალური დათბობის ეფექტი გერგეთის მყინვარზე

გლობალური დათბობის ეფექტი გერგეთის მყინვარზე. 50 წლის დაკვირვების შედეგი.

Stay Up To Date