მცოცავი ოკუპაციის სტატისტიკა

მცოცავი ოკუპაციის სტატისტიკა.

წყარო: Amnesty International

#Movement
#MovementBorders
#Creepingoccupation
#occupation
#Russianoccupation

Similar stories

Stay Up To Date