ამბები „ვეფხისტყაოსნის“ გარშემო

ამბები „ვეფხისტყაოსნის“ გარშემო. სერია 2.

მკვლევარი: ტატო ალექსიძე


#MovementEDU

#MovementEDUopinion

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა