დაცული ტერიტორიები

დაცული ტერიტორიების უპირველესი დანიშნულება ბიომრავალფეროვნებისა და უნიკალური ეკოსისტემების დაცვაა.


#MovementEDU

გამოწერა