კულტურული მემკვიდრეობა და დემოკრატია

განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნები პატივს სცემენ საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას, განსხვავებით ავტოკრატიული ქვეყნებისაგან, სადაც კულტურის მხოლოდ ის ნაწილებია შენარჩუნებული და აღიარებული, რომლებიც ეთანხმებიან ამ ქვეყნების ლიდერთა ტრადიციებს და არა მთელი ერის წეს-ჩვეულებებს.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა