ეს ეხება ყველას

რა გავლენა აქვს “კანონს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ” შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრებაზე. ეს ეხება ყველას.


#MovementVoices

გამოწერა