გიორგი ნიკოლაძე

გიორგი ნიკოლაძე, ნიკო ნიკოლაძის შვილი, რომლის დატოვებულ მემკვიდრეობას დღესაც იყენებთ, თუმცა ამის შესახებ შესაძლოა არც იცით.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა