იასონ ბადრიძე

მკვლევარი, რომელმაც მგლებთან ერთად იცხოვრა და მათი ოჯახის წევრი გახდა.

იასონ ბადრიძე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას უნოვერსიტეტის პროფესორი.


#MovementPlanet

გამოწერა