ირაკლი როსტომაშვილი

“არქიტექტურა ჰგონიათ კონკრეტული ერთი შენობა, არქიტექტურა კი რეალურად არის ჩვენი საცხოვრებელი გარემო” - ირაკლი როსტომაშვილი, არქიტექტორი.


#MovementVoices

გამოწერა