იულონ გაგოშიძე

„ყველაზე ძნელია თავისუფალი ადამიანების დამორჩილება, მოაზროვნე ადამიანების დამორჩილება“  - იულონ გაგოშიძე, არქეოლოგი, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.


#MovementVoices

გამოწერა