კანონპროექტი “უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ”

📃 კანონპროექტი “უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ”.

კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი.


▪ რა არის კანონპროექტის მიზანი?

▪ რას ნიშნავს "გავლენის აგენტი"

▪ ვის შესაძლოა შეეხოს ეს კანონი?

▪ ქართული კანონპროექტი ამერიკული კანონის ანალოგია?

▪ საქართველოში რას გამოიწვევს კანონის მიღება?


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა