ქეთი მაჭავარიანი

„ მგონია რომ დაკვირვება არის რეჟისორის პროფესიის განუყოფელი ნაწილი. დაკვირვება გარემოზე, ინტერიერზე, ექსტერიერზე, ადამიანზე, რაც მერე, შენ როცა ქმნი რაღაც სამყაროს, იმ სამყაროს აგების და კონსტრუირების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. “ - ქეთი მაჭავარიანი, კინორეჟისორი.


#MovementHumans

გამოწერა