კლიმატის ცვლილება

კლიმატის ცვლილების დინამიკა მზარდია და ამის ერთერთი მთავარი მიზეზი ჰაერის, წყლის და ნიადაგის დაბინძურებაა.

გეოგრაფი გიორგი გოცირიძე კლიმატურ ცვლილებაზე.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა