"კოვიდის დაკარგული თაობა“

“კოვიდის დაკარგული თაობა“ – Covid-19-ის  ეფექტი UNICEF-ის კვლევის მიხედვით.


#MovementEDU

#MovementEDUopinion

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა