მაია პატარიძე

“კულტურის სამინისტროს ახალი პოლიტიკა არის, მორჩილი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სამინისტრო. რომელსაც საკუთარი აზრი, შეხედულებები, თავისუფლება არ მოსწონს. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მეცნიერებაზე და არა ფსევდო-მეცნიერებაზე, მეცნიერებას ძალიან დიდი თავისუფლება მოაქვს, რომელიც ესეთი ძალისთვის ძალიან შემაშინებელია.“ - მაია პატარიძე, ნუმიზმატი, ისტორიის დოქტორი


#MovementVoices

გამოწერა