მენტალური კეთილდღეობა და ჯანმრთელობ

მენტალური კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა გვეხმარება განვახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობები. ის ერთნაირად მნიშვნელოვანია ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე, როგორც ბავშვობისას და მოზარდობისას, ასევე ზრდასრულობაში.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა