ნესტან (ნენე) კვინიკაძე

“ჯერ გაზაფხულია მერე ზაფხული” - ნესტან (ნენე) კვინიკაძე 

გამოწერა