ნოდარ ნათაძე

„საქართველოში არის ერთი, გარკვეული ხარისხი ადამიანებისა, მენტალურადაც, ემოციურადაც, რომელთაც დამოუკიდებლობა ეზარებათ. დამოუკიდებლობა არის საკუთარი, თავისუფალი სახელმწიფოს ქონა.“ - ნოდარ ნათაძე.


#MovementHumans

გამოწერა