პოლიტიკური არჩევნები და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა

რას გულისხმობს ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს გადაწყვიტონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება არჩევნების გზით გრძელვადიანი ინვესტიციების არჩევით მოკლევადიანი, სწრაფი გადაწყვეტილებების სანაცვლოდ?

თემაზე იმუშავა ვლადიმერ პაპავამ, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (რონდელის ფონდი), გამოყენებითი ეკონომიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა