საშუალო ფენა

რაც უფრო ძლიერია ქვეყნის საშუალო ფენა, მით მეტი ინოვაციურობით ხასიათდება მისი დემოკრატიული და ეკონომიკური ზრდა.


#MovementEDU

გამოწერა