თანაბარი უფლებები

ისტორიულად, ქალების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, რელიგიური და ეთნიკური თუ სხვა უმცირესობების წარმომადგენლების უფლებები უფრო ხშირად ირღვევა, ვიდრე საზოგადოების დანარჩენი წევრების.

რატომ უნდა დავიცვათ ყველა ადამიანის უფლება თანაბრად?


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა